Normy, standardy, doporučení

Doporučení IFLA

Normy


Doporučení MK 

Ostatní

15.12.2014

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR