Průzkum doplňování knihovních fondů

Často kladené dotazy

Na které otázky se vztahuje odečet hodnot v rámci regionálních funkcí?
Jedná se o otázku č. 15 "Stav knihovního fondu celkem k 31.12. 2007", otázku č. 16 "Počet přírůstků typu MONOGRAFIÍ" a otázku č. 17 "Částky v Kč podle zdroje financování při doplňování MONOGRAFIÍ", případně pak otázky č. 19 a 20 (doplňování E-BOOKS), 22 a 23 (doplňování tištěných periodik) a 25 (doplňování el. informačních zdrojů).

V otázce č. 22 je "počtem exemplářů titulů docházejících periodik" myšlen počet všech čísel všech časopisů, které knihovna odebírá v jednom roce?
Ne, jedná se o počet titulů periodik odebíraných v jednom roce, exemplářů proto, jelikož některá knihovna může odebírat jeden titul např. 3x.

Není mi jasné, co v dotazníku znamenají zahraniční monografie, periodika atd.
Zahraniční dokument znamená, že byl vydán v zahraničí, domácí dokumenty jsou pak dokumenty vydané u nás, bez ohledu na jazyk dokumentu.

Co se myslí "zahraničními knihami" v otázce č. 12 - Odhadněte, jaké procento žádanek odeslaných do jiných knihoven směřuje na zahraniční knihy (monografie)?
Viz předchozí otázka.

28.03.2008

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR