Ústřední knihovnická rada ČR

Stránky Ústřední knihovnické rady ČR najdete nově na adrese
http://www.ukr.knihovna.cz/

17.09.2012

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR