Služby knihoven klientům se specifickými potřebami - zdravotně znevýhodnění

Knihovny nabízejí zdravotně znevýhodněným celou řadu služeb. O těchto službách však není příliš informována veřejnost, nejsou dostatečně propagovány, adresáti o nich často nevědí, a proto je adekvátně nevyužívají.

Nejen v souvislosti s letošní březnovou kampaní v BMI (Březnu - měsíci internetu), která má motto "Internet - výhoda pro znevýhodněné" - bychom rádi zmapovali spektrum a rozsah služeb knihoven pro zdravotně znevýhodněné. Výsledky bychom chtěli nabídnout k prezentaci a využití organizacím pro zdravotně znevýhodněné, veřejné správě, portálům na webu, médiím.

Zmapování však není možné bez součinnosti knihoven. Prosíme proto o spolupráci knihovny všech typů a velikostních kategorií. Výsledky mohou být zajímavé a inspirativní pro vaši knihovnu, vaše zřizovatele i vaše uživatele stávající i potenciální. A za celý obor můžeme zase jednou prokázat svůj přínos v oblasti veřejných služeb.

Chcete-li se podílet na této společné akci, vyplňte prosím pečlivě tento formulář, nejpozději do 15.3.2007. I když je poměrně rozsáhlý, nebude od vás vyžadovat příliš náročnou práci. Většinu odpovědí můžete vyplňovat "od stolu". Dotazník je členěn do bloků - kromě identifikačních a kontaktních údajů knihovny, je to blok týkající se služeb pro

  1. zrakově znevýhodněné,
  2. sluchově znevýhodněném
  3. fyzicky znevýhodněné,
  4. mentálně znevýhodněné,
  5. elektronických služeb vzdálenému uživateli
  6. a překážek při zajišťování těchto služeb

Pokud chcete sdělit další zajímavé informace na toto téma, případně se naopak na cokoliv k problematice zeptat, učiňte to prosím e-mailem na adresu: zlata.houskova@nkp.cz

Děkujeme vám za spolupráci. Knihovnický institut NK ČR

21.02.2007

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR