Cena Z.V. Tobolky

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky za rok:

Roman Giebisch

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR