Diskusní konference

a) Elektronické veřejné konference
b) Elektronické neveřejné konference
c) Vybrané zahraniční diskusní konference


a) Elektronické veřejné konference

AKM
Sdružuje pracovníky z oblasti archivů, knihoven, muzeí, památkové péče, veřejné správy, výzkumu a vývoje a další zájemce o využití informačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví.
Kontaktní osoba: Vít Richter - vit.richter@nkp.cz
Adresa pro zasílání zpráv: akm@cvut.cz
Přihlášení nebo odhlášení: zašlete na akm-request@cvut.cz e-mail s jedním slovem: subscribe nebo unsubscribe (předmět zprávy ponechte prázdný).

AKVIZICE
Konference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost.
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: akvizice@cvut.cz Informace o konferenci naleznete na adrese https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/akvizice

DISKUSE@MEMORIA.CZ
Konference je určena pracovníkům, kteří se zabývají rukopisy, starými tisky, pracovníkům archivů a muzeí
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Psohlavec (sp@aip.cz, info@memoria.cz)
Pravidla pro přihlášení: na adresu info@memoria.cz zašlete mail, kde v předmětu uvedete "zařadit". Do konference nebudou zařazeny zcela anonymní adresy
Pravidla pro odhlášení: informace dostanete po přihlášení
Poznámka: ruší se diskusní skupiny "digitalizace" a "cnb"

DRTINA
Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: drtina@cvut.cz

EKNIHY
Konference EKNIHY informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: eknihy@cvut.cz

INFOZDROJE.CZ
Moderovaný distribuční seznam společnosti Albertina icome Praha s cílem usnadnit orientaci v placených informačních zdrojích
Kontaktní osoba: PhDr. Filip Vojtášek filip.vojtasek@aip.cz
Přihlášení k odběru distribučního seznamu:
http://www.aip.cz/enovinky_formular.php

KATPOL 
Příspěvky k tématu katalogizační politiky, mezinárodních standardů a jejich aplikaci v českých knihovnách. Informace o nových problémech řešených v bázi
Dotazy ke katalogizaci a materiálech vystavovaných na webové strance NK CR
http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/standard1
Kontaktní osoba : Edita Lichtenbergová Edita.Lichtenbergova@nkp.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/archives/katpol.html
Pravidla pro přihlašování: adresa: listserv@cesnet.cz, příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KATPOL
příkaz pro odhlášení: SIGNOFF KATPOL

KMS
Konference KMS informuje o aktivitách na podporu čtení v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch,Ph.D.
Adresa konference: kms@cvut.cz

KNIHOVNA
Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference KNIHOVNA - knihovna-request@cesnet.cz
Adresa archivu konference: http://listserv.cesnet.cz/archives/knihovna.html
Pravidla pro přihlášení: adresa: listserv@cesnet.cz,
příkaz pro přihlášení: SUBSCRIBE KNIHOVNA, příkaz pro odhlášení SIGNOFF
KNIHOVNA

KOMIG
Konference je určena k výměně zkušeností z činnosti v muzejních knihovnách, oborová komise chce také prostřednictvím této konference pomáhat muzejním knihovnám praktickými i metodickými radami (jak požádat o grant, knihovní rady muzejních knihoven atd.)
Kontaktní osoba: PhDr. Květa Hartmanová, hartmanova@upm.cz
Adresa archivu konference:
https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/komig
Pravidla pro přihlášení: adresa: majordomo@cvut.cz, příkaz pro přihlášení - subscribe komig, odhlášení: unsubscribe komig
Poznámka: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze na svých www stránkách
http://www.knihovna.upm.cz v oddíle Muzejnim knihovnám zveřejňuje informace
z jednání oborové komise a různé zajímavosti pro pracovníky z knihoven muzeí
a galerií

LIB-AUTO
Nemoderovaná konference o systémech automatizace knihoven, o provozních problémech spojených se zaváděním, používáním, správou a vývojem těchto systémů, o standardech a protokolech používaných v těchto systémech, o konferencích, seminářích, školeních a podobných akcích souvisejících s automatizací knihovnických procesů, o databázových a rešeršních systémech (bibliografické databáze, knihovní katalogy atp.)
Kontaktní osoba:Ing. Aleš Horák ales@rupnw.upol.cz
Adresa archivu konference:http://publib.upol.cz/cgi-bin/lwgate/lib-auto/archives/
Pravidla pro přihlášení: adresa:majordomo@publib.upol.sz zaslat příkaz subscribe lib-auto

sberna@googlegroups.com
Konference je určena pro vzájemné informování, sdílení a řešení problémů při zpracování údajů o výsledcích pro RIV. Pro zařazení do konference se se obracejte na: Mgr. Lucie Vavříková - lucie.vavrikova@gmail.com nebo PhDr. Linda Jansová, Ph.D. - jansova@knav.cz.

TERMINOLOGIE
Konference pro zájemce o českou odbornou terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy
Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Havlová, DiS.
jaroslava.havlova@nkp.cz
Adresa konference: terminologie@cvut.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu terminologie-request@cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "subscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný
Pravidla pro odhlášení: na adresu terminologie-request@cvut.cz zašlete e-mail, přičemž do těla dopisu napište pouze slovo "unsubscribe" a předmět zprávy ponechte prázdný. Příkaz k odhlášení musíte poslat z e-mailové adresy, ze které jste se přihlásili.

VSEVED
Konference pro hledače informací o knihovnách a na webu - dotazy a odpovědi na informace o dokumentech a informačních zdrojích
Správce konference: Ing Aleš Horák ales@rupnw.upol.cz
Pravidla pro přihlášení: na adresu majordomo@publib.upol.cz
zašlete příkaz Subscribe VSEVED
Pravidla pro odhlášení: na adresu majordomo@publib.upol.cz
zašlete příkaz Unsubcribe VSEVED
Archiv konference: http://publib.upol.cz/
cgi-bin/lwgate/VSEVED/


b) Elektronické neveřejné konference

ANDERSEN
Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP
Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz
Adresa konference: andersen@cvut.cz

ALEPH-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému Aleph 500
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

Asociace
Interní konference Výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Ramajzlová  ramajzlo@vc.cvut.cz

EIZ
Konference pracovní skupiny pro elektronické informační zdroje na VŠ
Kontaktní osoba: Ing. Barbora Katolická, bar@uk.zcu.cz

Expertní rada pro Souborný katalog ČR
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Svobodová, eva.svobodova@nkp.cz
Poznámka: máte-li zájem seznámit se s problematikou, která je v Expertní radě
diskutována, mate možnost nahlédnout do archivu této neveřejné konference na adrese:
http://publib.upol.cz/
cgi-bin/lwgate/expert-sk/archives/

Klub vysokoškolských knihovníků
Konference je určena členům SKIP (individuálním nebo kolektivním),
kteří pracují ve vysokoškolských knihovnách nebo je problematika vysokoškolských knihoven zajímá
Kontaktní osoba (e-mail): Mgr. Jitka Bílková, email: jitka.bilkova@pedf.cuni.cz
Adresa konference: Klubvsk@vse.cz
Pozn.: Zprávy o činnosti Klubu VSK jsou zveřejňovány na adrese:
http://ciks.vse.cz/skip/KVSK/

Knihari
Konference Knihari je určena všem, kteří se věnují umělecké knižní vazbě - informace o seminářích, výstavách apod.
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. - roman.giebisch@nkp.cz
Příspěvky zasílejte na adresu: knihari@cvut.cz
Informace o konferenci:
https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/knihari

Knihovna
Uzavřená elektronická konference pracovníků Univerzitní knihovny ZČU v Plzni
Kontaktní osoba - e-mail: tich@uk.zcu.cz

MASTER
Konference MASTER je určená jen pro účastníky projektu CEE MASTER, aby měli možnost všestranného kontaktu při vzájemné spolupráci.
Kontaktní osoba: Zdenek.Uhlir@nkp.cz

MERENI
Měření výkonu a kvality činnosti knihoven
Kontaktní osoba: Vít Richter vit.richter@nkp.cz

MOZEK
Interní konference klubu dětských knihoven
Kontaktní osoby: PhDr. Vít Richtervit.richter@nkp.cz, Roman Giebisch roman.giebisch@nkp

Praha
Interní list pražské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Phdr. Hana Nová hana.nova@nkp.cz

REGION
Problematika výkonu regionálních funkcí a poskytování regionálních služeb. Konference je určena pro zástupce krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

STARÉ TISKY
Uzavřená nemoderovaná diskusní skupina věnovaná problematice starých tisků, jejich katalogizaci a souvisejícím tématům
Přihlášení: přihlásit se lze na majordomo@vkol.cz zasláním e-mailu s textem Subscribe staretisky <vas-email>
Poznámka: vlastní příspěvky se posílají na adresu staretisky@vkol.cz

SKIP
Elektronická konference určená všem individuálním a institucionálním členům Svazu knihovníků a informačních pracovníků.
Informace: http://www.skipcr.cz/clenstvi/elektronicka-konference-skip
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz a Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.cz

Skipjc
Konference SKIPJC je určena pro knihovnice, knihovníky a knihovny z jihočeského SKIP
Příspěvky zasílejte na adresu: skipjc@cvut.cz

Skipsc
Interní list středočeské organizace SKIP
Kontaktní osoba: Lada Schovánková stredocesky_skip@centrum.cz

SKIP10
Uzavřená a moderovaná konference pro členy SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Přispívat do ní mohou pouze přihlášení a moderátorem schválení členové

SUALEPH
Výměna zkušeností a informací mezi uživateli knihovního systému ALEPH
Kontaktní osoba: Martin Vojnar vojnar@vkol.cz

TEOS
Elektronická konference teologických knihoven funguje jako uzavřená diskusní skupina pro pracovníky informačních institucí a knihoven oboru teologie. Náplní konference jsou všechny aspekty informační a knihovnické práce v oboru včetně využití konference např. k rozesílání žádostí o MVS, nabídek duplikátů, informací o odborných akcích nebo ke koordinaci činností spojených s projekty vzájemné spolupráce (např. souborný seznam časopisů, oborová článková bibliografie). Bližší informace o konferenci a možnostech přihlášení lze získat u správce elektronické konference.
Kontaktní adresa: reference@etf.cuni.cz
Pravidla pro přihlášení: knihovna (pracovník), která se chce stát účastníkem, zašle e-mail na adresu: reference@etf.cuni.cz s následujícími údaji: název organizace, adresa organizace, jméno a příjmení pracovníka, e-mail
Na základě těchto údajů proběhne zařazení. Respektujte, prosím, tento postup - v případě TEOS se nejedná o klasický listserv
Pravidla pro odhlášení: prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: reference@etf.cuni.cz s textem "Odhlašuji se z EK "'Teologické knihovny'".

TINLIB-L
Konference je určena uživatelům knihovního systému T-Series
Kontaktní osoba: Ing.Dana Šimková dana@cuni.cz

UKR
Konference je určena členům Ústřední knihovnické rady
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

Ulskip
Konference členů SKIP - Severočeský kraj
Příspěvky zasílejte na adresu: ulskip@cvut.cz

VVSKIP
Určena všem členům ústředních a regionálních orgánů Svazu knihovníků a informačních pracovníků
Kontaktní osoba: PhDr. Vít Richter vit.richter@nkp.cz

VYCHOVA
Konference je určena členům pracovní skupiny pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (tato skupina je pracovním orgánem oborové sekce Rady vysokých škol pro vysokoškolské knihovny)
Kontaktní osoba: PhDr. Ludmila Tichá, ticha@fsik.cvut.cz

VYSKA
Konference je určena pracovníkům vysokoškolských knihoven
Kontaktní osoba: Kolektiv správců konference VYSKA - vyska-request@cesnet.cz


c) Vybrané zahraniční diskusní konference

24.09.2013 - Roman Giebisch

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR