Koncepce, strategie, deklarace

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven (.doc)

 Implementace dílčích priorit


Ze zahraničí

16.07.2013

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR