Referát pro analýzu a koordinaci VKIS

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut - referát pro analýzu a koordinaci VKIS
Klementinum 190
110 00 Praha 1
2.patro, č.dveří 232 V (vedoucí)

TELEFON

221 663 338 (vedoucí )

E-MAIL

vit.richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

  • Zpracovává koncepční, metodické, normativní a legislativní materiály pro organizační výstavbu a funkční rozvoj systému knihoven v ČR.
  • Poskytuje knihovnám, informačním pracovištím i jejich zřizovatelům poradenské, konzultační a expertní služby.
  • Shromažďuje údaje o veřejných a dalších knihovnách v ČR, podílí se na zpracování adresáře knihoven a informačních institucí ČR.
  • Zabezpečuje celostátní koordinací regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.
  • Koordinuje a organizačně zabezpečuje program Veřejné informační služby knihoven (VISK).
  • Zastupuje knihovny při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.


VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

PhDr. Vít Richter, tel. 221 663 338, mobil: 603 223 627  vit.richter@nkp.cz

PRACOVNÍCI

Bc. Bedřiška Štěpánová, tel. 221 663 379   bedriska.stepanova@nkp.cz
Mgr. Ladislava Zemánková, tel. 221 663 179  ladislava.zemankova@nkp.cz

26.07.2013 - Vít Richter

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR