Knihovnická (a příbuzná) periodika ČR a SR (kontaktní adresy redakcí)

ČR


SR

Přehled literárních a některých knihovnických periodik na Portálu české literatury


BULLETIN SKIP

Vydává Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
ISSN: 1210-0927
online vyd. ISSN: 1213-5828
redakce: Bulletin SKIP
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1
šéfred.: PhDr. Ladislav Kurka
tel.: 737 331 728
e-mail :ladislav.kurka@mlp.cz
red.: Mgr.Roman Giebisch,Ph.D
e-mail : roman.giebisch@nkp.cz
Mgr. Linda Jansová, Ph.D.
e-mail : jansova@knav.cz
Technická redakce elektronického vydání : Mgr. Jindřich Pilař
e-mail: jindrich.pilar@nkp.cz
http: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm

BIBLIO
Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran. Příloha k Literární noviny

ISSN: 2336-1921
Vydavatel: Litmedia, a.s. ,
Korunní 810
101 00 Praha 10
Šéfredaktor: PhDr. Jaroslav Císař
e-mail: redakce@literarky.cz
http: http://www.literarky.cz/biblio

ČTENÁŘ
Měsíčník pro knihovny

ISSN: 0011-2321; 1805-4064 (online)
vydavatel : Středočeská vědecká knihovna - Kladno
ul. Generála Klapálka 1641
272 01 Kladno
redakce a inzerce:
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno
tel.: 312 813 154 (Lenka Šimková), 312 813 138 (Olga Vašková)
http://ctenar.svkkl.cz/
e-mail : ctenar@svkkl.cz, redakcectenare@centrum.cz

DUHA
Informace o knihách a knihovnách z Moravy

ISSN: 0862-1985; 1804-4255 (online)
vydavatel : Moravská zemská knihovna v Brně
Kounicova 65a
601 87 Brno
Redakční rada:
Jana Nejezchlebová, vedoucí redaktorka - Jana.Nejezchlebova@mzk.cz
Libuše Foberová, Tomáš Gec, Monika Kratochvílová (výkonný redaktor, jazyková korektura), Jan Lidmila (technický redaktor).
tel. : 541 646 128
e-mail : duha@mzk.cz
http://duha.mzk.cz

IKAROS
Elektronický časopis o informační společnosti

[elektronický zdroj]

ISSN: 1212-5075
vydavatel : IKAROS, o.s.
U Smaltovny 1375/25
170 00 Praha7 - Holešovice
šéfred.: Bc. Mgr. Jan Rylich
výkon. red.: PhDr. Pavel Farkas
e-mail : redakce@ikaros.cz
http : http://www.ikaros.cz

INFLOW
Elektronický časopis knihovnictví a informační vědy vydávaný Kabinetem informačních studií a knihovnictví na FF MU v Brně

[elektronický zdroj]

ISSN: 1802-9736
vydavatel: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Masarykova univerzita
Arne Nováka 1
602 00 Brno
šéfredaktorka: Bc. Gabriela Šimková
e-mail: redakce@inflow.cz
http://www.inflow.cz/

INFORMACE - zpravodaj Knihovny AV ČR

[elektronický zdroj]

ISSN 1805-2800
vydavatel : Knihovna Akademie věd ČR
Národní 3
115 22 Praha l
šéfred. : Tereza Melichová
tel. : 221 403 246
e-mail : melichova@knav.cz
http://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/zpravodaj-informace/

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ JIB

[elektronický zdroj]

Občasník
za řešitelský tým JIB: PhDr. Bohdana Stoklasová, RNDr. Pavel Krbec, CsC.
http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/zpravodaj-jib

KAPKA
Knihovnické aktuality Pardubického kraje

[elektronický zdroj]

ISSN: 1802-5455
Vydavatel : Krajská knihovna v Pardubicích
Pernštýnské nám. 77
530 94 Pardubice
redakce:
Karla Jará, Dana Bošková
tel. : 466 531 259, 466 531 258
e-mail : k.jara@knihovna-pardubice.cz , d.boskova@knihovna-pardubice.cz
http://kkpce.cz/cs/publikace/casopis-kapka-strana-0/

Nevychází od března 2011

KNIHOVNA - knihovnická revue

ISSN 1801-3252 (tištěná verze)
ISSN 1802-8772 (elektronická verze)
Vydavatel: Národní knihovna ČR - Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
odp.red.: PhDr. Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338
výkon. red.: Mgr. Renáta Salátová
e-mail: renata.salatova@nkp.cz
tel.: 221 663 343 , 736 787 153
http://knihovna.nkp.cz

KNIHOVNA PLUS

[elektronický zdroj]

ISSN: 1801-5948
Vydavatel: Národní knihovna ČR - Knihovnický institut
Klementinum 190
110 00 Praha 1
odp. red.: PhDr. Vít Richter
e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 221 663 338
výkon. red.: Mgr. Renáta Salátová
e-mail: renata.salatova@nkp.cz
tel.: 221 663 343, 736 787 153
http://knihovna.nkp.cz

KNIHOVNICKÝ ZPRAVODAJ VYSOČINA

[elektronický zdroj]

ISSN: 1213-82311
vydavatel : Krajská knihovna Vysočiny
Havlíčkovo nám. 87
580 01 Havlíčkův Brod
šéfred.: Mgr. Veronika Peslerová
tel.: 569 400 498
fax: 569 400 490
e-mail: knihovna@kkvysociny.cz
elektronické zpracování: Václav Vlk
url: http://kzv.kkvysociny.cz

KNIHY A DĚJINY

ISSN: 1210-8510
vydavatel : Knihovna Akademie věd ČR, knihovědné oddělení
Národní 3
115 22 Praha 1
vedoucí redaktorka PhDr. Anežka Baďurová
výkonná redaktorka PhDr. Lenka Veselá Ph.D.
členové: Mgr. Hana Beránková,
PhDr. Eva Frimmová, CSc.
PhDr. Marta Vaculínová, Ph.D.
PhDr. Kamil Boldan
PhDr. Richard Šípek
tel. : 221 403 251
fax : 224 240 528
e-mail: vesela@knav.cz , kvo@knav.cz
http://www.lib.cas.cz/publikacni-cinnost/vlastni-publikacni-cinnost-knav/knihy-a-dejiny/

KNIŽNÍ NOVINKY
Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře

ISSN: 1213-7073
vydavatel : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.
Adresa redakce a příjem inzerce:
Národní knihovna ČR
Mariánské nám. 190/5
110 01 Praha 1
šéfred. a bibliografie : Milan Šilhan
tel. : 222 211 650
tel./fax : 224 219 944
e-mail : sckn@sckn.cz ; knizni.novinky@volny.cz
http://www.sckn.cz

LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA
Časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví

[elektronický zdroj]

ISSN: 1211-3255 (print do r.2008)
online vyd. ISSN : 1804-2031 (od r.2009)
vydavatel : Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32 Praha 2
red. rada : PhDr. Helena Bouzková, PhDr. Eva Lesenková , Mgr. Lenka Maixnerová, Mgr. Filip Kříž, PhDr. Eva Valdmanová
tel. : 296 335 949
fax : 296 335 959
email : nml@nlk.cz
http://www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihovna

MEZI REGÁLY
Občasník pro návštěvníky KK KV

[elektronický zdroj]

ISSN: 1803-246X
Odpovědná osoba: Petra Petrová
email: petrova@knihovnakv.cz
tel: 353 502 819
Grafické zpracování: Lucie Linhartová
email: linhartova@knihovnakv.cz
tel: 353 502 802
Krajská knihovna Karlovy Vary
Závodní 378/84
360 06 Karlovy Vary - Dvory
e-mail : knihovna@knihovnakv.cz
tel. do redakce: 353 502 811
http: http://www.knihovnakv.cz/vyslo-nove-cislo-obcasniku-mezi-regaly-p167.htm

MÍSTNÍ KULTURA
Magazín pro kulturní život v místech a regionech

[elektronický zdroj]

ISSN: 1803-2818
Vydavatel: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Ředitelka Mgr. Lenka Lázňovská
P.O.Box 12, Blanická 4
120 21 Praha 2
Redakce Místní kultury
ved.red.: Ludmila Kučerová
tel. : 221 507 935
fax : 221 507 929
email: redakce@mistnikultura.cz
tel.: 732 704 872
redaktor: Milan Strotzer
mstrotzer@nipos-mk.cz
tel.: 605 708 325
mobil: 732 704 872
email : redakce@mistnikultura.cz
url: http://www.mistnikultura.cz

O.K.

[elektronický zdroj]

od r.2005 pouze elektronicky
Ohlášené knihy Národní agentuře ISBN v ČR, Národní agentuře ISMN v ČR a Agentuře CIP
ISSN 1801-6391
vydavatel: Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
redakce: Národní agentura ISBN v ČR, Národní agentura ISMN v ČR
red.: Mgr. Antonín Jeřábek
tel.: 221 663 298 (CIP)
tel: 221 663 306 (ISBN)
tel: 221 663 311 (ISMN)
url: http://sigma.nkp.cz/web/ok.htm
e-mail: isbn@nkp.cz (ISBN)
e-mail: magda.sakova@nkp.cz (ISMN)

OKOO
Občasník knihoven okresu Opava

ISSN 1801-7029
vydavatel: Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Nádražní okruh 27
746 78 Opava
šéfred.: Mgr. Zuzana Bornová
e-mail: okpb@opava.cz
tel.: 553 714 005
fax : 553 711 206
Božena Klímová (klimova.bozena@email.cz )
Nataša Šlosárková (region@okpb.cz )
Bc. Marcela Mrozková (studovna@okpb.cz )
Elektronické zpracování:
Dalibor Bryja (dalibor@okpb.cz )
http://www.okpb.cz/okoo/

PLŽ

Plzeňský literární život
ISSN 1213-9890
Vydávají občanská sdružení Pro libris, Ason-klub, Knihovna města Plzně, Středisko západočeských spisovatelů a Klub přátel knižní kultury
šéfred.: Vladimír Novotný
zástupce šéfred.: Vladimír Gardavský
redakce: Jana Horáková, Helena Šlesingerová
e-mail: horakovaj@plzen.eu , slesingerova@plzen.eu
Knihovna města Plzně
ul.Bedřicha Smetany 13
305 94 Plzeň
tel.: 378 038 206, 378 038 200
http://www.kmp.plzen-city.cz/publikace.php#plz

PROINFLOW
Časopis pro informační vědy

[elektronický zdroj]

ISSN 1804-2406
vydavatel: Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
šéfred.: PhDr. Ladislava Suchá
výk. red.: Mgr. Kateřina Hošková
e-mail : casopis IV@inflow.cz
http://pro.inflow.cz/

SOVA
Časopis Regionální knihovny Karviná

vydavatel : Regionální knihovna Karviná
Centrum 2299/16
734 11 Karviná - Mizerov
odp. red.: Yvona Kozubková
tel. : 596 348 301-3
fax : 596 348 301
e-mail : knihovna@rkka.cz
http://sova.rkka.cz/

SvětLIK
Svět libereckých knihoven

ISSN 1214-2751
Vydavatel: Krajská vědecká knihovna v Liberci (KVK)
Rumjancevova 1362/1
460 53 Liberec
tel.: 482 412 111
tel./fax: 482 412 222
e-mail: library@kvkli.cz
http:// www.kvkli.cz
spolu s Kruhem autorů Liberecka (KAL)
ed.: Jan Šebelka
e-mail: jakub.sebelka@volny.cz
http://www.kvkli.cz/cz/region/svetlik-r18.html

U NÁS
Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje

ISSN 0862-9366
vydavatel : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové
šéfred.: Mgr. Andrea Součková
tel.: 494-946-200
e-mail: unas@svkhk.cz
url: http://unas.svkhk.cz

VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY

[elektronický zdroj]

ISSN 1213-2152
Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5
110 00 Praha 1
výk. red.: Jana Jebavá
tel.: 224 210 037
fax: 224 210 047
e-mail: vestnik@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg

X
Občasník Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

[elektronický zdroj]

ISSN: 1802-9418
vydavatel:  Studijní a vědecká knihovna
Hradecká 1250/2
500 03 Hradec Králové 3
šéfred.: Bc. Vlaďka Buchtová
tel.: 494 946 203
e-mail: x-obcasnik@svkhk.cz, vladimira.buchtova@svkhk.cz
http : http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Obcasnik-X.aspx


SR


BIBLIOTHECA UNIVERSITATIS
Časopis Univerzitnej knižnice Univerzity Mateje Bela

ISSN : 1337-4753
vydáva: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
šéfred.: PhDr. Ľudmila Homolová
výkon. red.: Mgr. Jaroslava Lásková
tel.: 048/446 52 05
fax : 048/446 52 07
e-mail: kniznica@umb.sk
http://www.library.umb.sk/index.php?module=articles&id=336&language=1

BULLETIN SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC

ISSN : 1335-7905
vydáva : Slovenská asociácia knižníc
sekretariát : Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava
zodpoved. red.: Mária Žitňanská
výkon. red. : Zuzana Babicová
tel.: 02/59804 147
e-mail : redakcia@sakba.sk
e-mail : zuzana.babicova@upjs.sk
http://www.sakba.sk

BULLETIN UNIVERZITNEJ KNIŽNICE V BRATISLAVE

ISSN 1210-2016
vydáva: Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava
zodp.red.: Mgr. Henrieta Gábrišová
tel. : 02/59804525
e-mail: henrieta.gabrisova@ulib.sk
http://www.ulib.sk

InfoLIB

[elektronický zdroj]

Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax
Spolok slovenských knihovníkov
organizačný garant: PhDr.Daniela Birová
webmaster: Janka Némethyová
vydáva: Centrum VTI SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
e-mail: daniela.birova@cvtisr.sk
e-mail: nemethyova@cvtisr.sk
url: http://www.infolib.sk/

ITLIB: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE A KNIŽNICE

ISSN: 1335-793X
online vyd. ISSN: 1336-0779
vydáva: Centrum VTI SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
zodp. red.: Dana Karulová
tel.: 02/69 253 113
e-mail : dkarulova@gmail.com
redakcia: Eva Vašková
e-mail: eva.vaskova@cvtisr.sk
http://www.cvtisr.sk/itlib/

KNIHOVNÍK
Knižničný spravodajca

[elektronický zdroj]

ISSN : 1337-9356
vydáva: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Metodické oddelenie
Hlavná 48
042 61 Košice
tel.: 055/622 2251
fax: 055/622 3292
e-mail: metodika@vkjb.sk
http://www.vkjb.sk/index.php?ids=37

KNIŽNÁ REVUE

[elektronický zdroj]

ISSN 1336-247X
Dvojtýždenník o nových knihách, určený čitatel'skej verejnosti, ale aj vydavatel'om, kníhkupcom a pracovníkom knižníc
vydáva: Literárne informačné centrum v spolupráci so
Združením vydavatel'ov a kníhkupcov SK
Redakcia : Nám. SNP 12
812 24 Bratislava
tel. : 02/2047 3514
e-mail: krevue@litcentrum.sk
http://www.kniznarevue.sk

KNIŽNICA
Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok

ISSN :1335-7026; 1336-0965 (online vyd.)
vydáva: Slovenská národná knižnica v Martine
Nám. J.C.Hronského 1
036 01 Martin
šéfred. : Mgr.Tomasz Trancygier (tomasz.trancygier@snk.sk)
tel. šéfredaktor: + 421 43 2451 279
tel. sekretářka: + 421 43 2451 277
jazyková redakce : PhDr. Eva Hatarová (eva.hatarova@snk.sk)
e-mail : kniznica@snk.sk
http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

KNIŽNIČNÉ NOVINY
Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

ISSN 1335-6917
vydáva: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazovná 9
975 58 Banská Bystrica
tel.: 048/47-107-83
zodp. red.: PhDr. Ol'ga Lauková, PhD.
tel.: 048/47-107-66
fax: 048/412 40 96
e-mail: svkbb@svkbb.eu
http://www.svkbb.eu/component/content/article/96-uncategorised/321-archiv-kniznicnych-novin

SPRÁVY A SPRÁVIČKY Z KNIŽNICE

Vydává: Ĺubovnická knižnica. Letná 6,
064 01 Stará Ĺubovňa
http://kniznica.sk
e-mail: kniznica@slnet.sk
telefon: 052/4321501, 0911 879 017
zodp.  redaktor: Mgr. Ivana Šipšová

VEDECKÝ KALEIDOSKOP
Elektronické noviny zamerané na popularizáciu slovenskej vedy a techniky určené pre širokú verejnosť

[elektronický zdroj]

ISSN 1337-7426
Vydáva: Centrum VTI SR, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
zodp. red: Ing. Alena Oravcová
e-mail: alena.oravcova@cvtisr.sk
tel: 02/69253 131
https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny

14.01.2015 - Pavlína Plechatová
Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR