Internetizace knihoven

Ke dni 28. března 2013 pozbude účinnosti smlouva mezi společností Telefónica Czech Republic, a. s., a Ministerstvem kultury, na jejímž základě jsou hrazeny poplatky za internetové připojení knihoven, které jsou zapojeny do tzv. Projektu internetizace knihoven. Zajištění připojení k internetu bude tedy po 28.3. 2013 plně v kompetenci provozovatelů knihoven a Ministerstvo kultury se na realizaci a financování této činnosti včetně související administrativy po tomto datu již podílet nebude. O této skutečnosti byly informovány jak dotčené knihovny, tak i metodici regionálních oddělení knihoven, Svaz měst a obcí, Asociace krajů i vláda ČR

Věříme, že vzniklou situaci - vycházející z omezených rozpočtových možností Ministerstva kultury - vezmete s pochopením na vědomí a za metodické podpory krajské knihovny se Vám podaří zajistit vhodné řešení připojení Vaší knihovny k internetu.

Bezplatné připojení k internetu

Některé knihovny mohou využít nabídku providerů ze Sdružení Internet pro všechny, viz
http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/

Telefonica

Vážení,

ke dni 28.3.2013 dojde k ukončení projektu internetizace knihoven. Ti z Vás, kteří mají zájem v připojení své knihovny prostřednictvím společnosti Telefonica ať kontaktují bezplatnou zákaznickou linku pro veřejnou správu na čísle 800 33 00 33. Pro rychlejší vyřízení Vašeho požadavku doporučujeme mít připraveno IČO Vašeho zřizovatele - typicky obce - nejste-li samostatně hospodařícím subjektem.

S pozdravem

GiTy (satelity)

V případě zájmu o další pokračování poskytování připojení k Internetu (včetně případné modifikace parametrů připojení) můžete kontaktovat společnost GiTy na tomuto projektu vyhrazené emailové adrese knihovny@gity.cz. Následně Vás bude v nejbližší době kontaktovat zodpovědný obchodník a domluví se s Vámi na cenové nabídce a dalším postupu. V případě nezájmu o další pokračování spolupráce nám také můžete napsat nebo Vás po 28.3. bude kontaktovat náš pracovník s dohodnutím termínu deinstalace satelitního zařízení. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte na výše uvedeném emailu.

27.10.2011 - Vít Richter

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR