Vyhledávání informací o knihovnictví a informační vědě na Internetu

Na této stránce (která je určitou formou bibliografie bibliografií, či webliografie webliografií) najdete odkazy na vybrané webové dokumenty, které obsahují rejstříky odkazů - "linků" -  na stránky sítě Internet, obsahově se zabývající  knihovnictvím a informační vědou, odkazy na online volně dostupné dokumentační služby a báze dat se stejným obsahovým záběrem a odkazy na adresáře českých knihoven. Autor této stránky si zároveň dovoluje poprosit její návštěvníky o následující pomoc: víte-li o nějaké zajímavé a informačně obsažné webové stránce na stejné téma, která není v následujícím přehledu uvedena, zašlete její URL na adresu jindrich.pilar@nkp.cz - rád o ni přehled doplním.


České a slovenské zdroje

České vyhledávače


Zahraniční zdroje

 • Adresář URL zahraničních knihoven

 • b2i
  Německý portál - metavyhledávač ve zdrojích z oblasti knihovnictví, knihovědy a informačních věd

 • Berufsverband Information Bibliothek - Fundgrube Internet
  Internetové zdroje s důrazem na potřeby praxe knihoven (Německo)

 • Best Information on the Net (BIOTN) - Resources for Librarians - O'Keefe Library, St. Ambrose University
  Přehled webových dokumentů určených pro knihovníky a vybraných knihovníky. Odkazy jsou vybavené stručnými obsahovými informacemi (USA)

 • Bibliotheksportal Deutschland
  Informace o německém knihovnictví a informačních vědách: aktuální dění a tendence, významné knihovny a informační instituce, vzdělávání v oboru, odborná diskuse a přehled zajímavých odkazů

 • The British Library - Services for library and information professionals a Librarianship and Information Sciences
  Přehled zdrojů a služeb určených knihovníkům, informačním pracovníkům a archivářům.

 • DABI - Datenbank Deutsches Bibliothekswesen
  Bibliografická databáze zpracovávající nejdůležitější německé knihovnické odborné časopisy. Databázi vytváří Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin za podpory Informationszentrum der Fachhochschule Potsdam.

 • Digital Culture (DigiCULT)
  Národní strategie a projekty, iniciativy a doporučení týkající se digitalizace národních kulturních pokladů a využití nových informačních technologií v této oblasti

 • E-LIS
  E-LIS je mezinárodní volně přístupný archiv vědeckých a technických dokumentů v oblasti knihovnictví a informačních věd.

 • EUROPA - Information Society
  Vstupní bod k informacím o tématu informační společnosti ve vztahu k legislativě EU

 • The European Library
  Server přinášející informace o evropských národních knihovnách a další zajímavé odkazy - dnes pod jménem The European Library a možnost prohledávání katalogů národních knihoven

 • EXPLOIT Portal
  Informační portál o evropských, mezinárodních a národních projektech v oblasti telematiky a aplikací informačních technologií v informační společnosti

 • ICT - Information and Communication Technologies
  Rozcestník k informacím o podpoře projektů týkajících se informačních a komunikačních technologií v rámci EU (7. rámcový program - FP7)

 • IFLANET Site Search
  Vyhledávání informací o knihovnictví na serveru IFLA, zejména konferenčních materiálů a dalších dokumentů IFLA

 • IFLANET Statistics and Evaluation Section
  Užitečný přehled odkazů na internetové zdroje z oblasti knihovnické statistiky a nástrojů na měření výkonnosti knihoven

 • Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) - Humboldt-Universität zu Berlin
  Institutut pro knihovnictví a informační vědu ( Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft) je v Německu jediným univerzitním zařízením poskytujícím možnosti studií a habilitace ve našem oboru. Odkazy na německé oborové báze dat a další zajímavé informační stránky.

 • Internet Library for Librarians
  "Úplný přehled zdrojů na Internetu obsahově se vztahujících ke knihovnickému povolání - nejpopulárnější informační site pro knihovníky... " (USA)

 • IST (Information Society Technologies) Web
  Přehled aktivit EU týkajících se informační společnosti a informačních technologií

 • Libdex
  Celosvětový přehled na 18 000 odkazů na webové stránky knihoven, OPACy apod. (USA)

 • Libraries and Librarianship
  Přehled internetových zdrojů pro oblast knihovnictví (zejména UK)

 • Pew Research Center - Přináší zajímavé statistické analýzy trendů, vč. trendů rozvoje knihoven.

 • PUBLICLIBRARIES.COM
  Přehled veřejně dostupných knihoven USA

 • State Libraries & Archives USA
  Přehled URL státních knihoven a archivů jednotlivých států USA

 • UK Public Libraries
  Přehled URL britských veřejných knihoven

 • Yahoo UK
  Přehled odkazů na stránky týkající se vesměs britského knihovnictví na populárním vyhledávači

 • Zvon.org - Resources for Librarians
  Sekce Lib určená pro knihovníky v současné době nabízí sedm částí: Project Gutenberg free eBooks;
  Library of Congress Subject Headings (LCSH); Library of Congress Classification Outline (LCC); MARC relators; MARC 21 Format for Bibliographic Data; Dublin Core and DCMI Metadata Reference; SKOS Reference

16.07.2013 - Jindřich Pilař

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR