TEL-ME-MOR!

TEL-ME-MOR

Vítejte na webových stránkách projektu TEL-ME-MOR!

Pozn.: projekt TEL-ME-MOR byl ukončen 31.1. 2007, od tohoto data se stránky projektu neudržují. Hlavní www stránky projektu byly přesunuty do archivu.

Záměrem webových stránek je poskytnout souhrn informací o projektu TEL-ME-MOR, který je nyní financován Evropskou komisí v rámci 6. rámcového programu výzkumu (FP6) Sixth Framework Programme, resp. jeho součásti Programu Technologie informační společnosti Information Society Technologies (IST) Programme. Projekt bude oficiálně zahájen 1. února 2005 s hlavním cílem stimulovat a umožnit v oblasti IST účast institucí ze zemí, jež se staly novými členy EU. Stránky přinášejí základní informace o cílech v oblasti nových informačních technologií, prioritách a příležitostech k zapojení do budoucích výzev Programu "Technologie informační společnosti" se zvláštním zřetelem k oblastem kulturního dědictví a vzdělávání.

Projektové zprávy Zprávy EU

Spolupráce - klíč k úspěchu Evropské digitální knihovny

Tisková zpráva shrnující hlavní závěry konference TEL-ME-MOR v Tallinu, 19-20. října 2006.

Více >>>

FP7 Informační dny

Informační dny 7. rámcového programu se budou konat 24.-25. ledna 2007 v Lucembursku

Více >>>

Seminář o předmětovém přístupu

uskuteční se 23-24. listopadu v Praze

Více >>>

Nové programy pro média a kulturu

Evropský parlament schválil pět doporučení pro vzdělávací a kulturní programy na rok 2007.

Více >>>

 

TEL-ME-MOR prezentace z konference

Prezentace z konference z Talinu

Více >>>

Den bezpečnějšího internetu, 2007

Udělení ceny v soutěži o bezpečnější internet pro školy se bude konat v únoru 2007

Více >>>

 

Archiv

07.02.2008 - Eva Marvanová

IST

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR