Výstavba a rekonstrukce knihoven

Materiál k připomínkám do 31.12.2013

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 (.pdf)

Standardy pro výstavbu knihoven

Rešerše

18.10.2013

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR