Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Kromě níže uvedeného výběru nejzajímavějších přírůstků v měsíci nabízíme rovněž aktuální přehledy knižních novinek a článků z českých knihovnických a příbuzných periodik zpracovaných do báze KKL za posledních dvacet dnů ode dnešního data. Přehledy otevřete kliknutím na odpovídající aktivní text.

Renata Salátová

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR