Akce Knihovnického institutu NK ČR pro odbornou veřejnost

Pořadatelem akcí je Oddělení vzdělávání Knihovnického institutu

Národní knihovna České republiky; Knihovnický institut - oddělení vzdělávání; Klementinum 190;
CZ-110 00 Praha 1

Vzdělávací centrum (učebny): 1. patro, č. 201, 210

pořádá kurzy, školení, semináře, přednášky a další odborné vzdělávací akce pro knihovny včetně rekvalifikačních kurzů; poskytuje informace a konzultace z oblasti vzdělávání v oboru knihovnictví; zpracovává posudky vzdělávacích programů, učebních osnov apod.; spolupracuje s domácími a zahraničními vzdělávacími institucemi oboru.

 

03.02.2005 - Roman Giebisch

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR