Čtenářství

Semináře, odborné akce

Projekty na podporu četby

Elektronické knihy a knihovny

Instituce

Literární ceny, soutěže

Průzkumy četby

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2013

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2010

Výsledky průzkumu čtenářství obyvatel ČR 2007

Ostatní

Dokumenty

04.06.2014

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR