Regionální funkce veřejných knihoven

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Komise SDRUK pro regionální funkce, semináře

Legislativa k problematice regionálních funkcí

Dokumenty, návrhy

  • Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky (.docx, .pdf)

Archiv

06.01.2015

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR