Knihovnický institut (KI)

  • zpracovává koncepční,metodické a normativní podklady pro organizační výstavbu a funkční rozvoj veřejných knihovnických a informačních služeb v České republice
  • poskytuje poradenské,konzultační a expertízní služby knihovnám, zejména veřejným, a informačním pracovištím i jejich zřizovatelům prostřednictvím Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS
  • realizuje aktuální a časově vymezené úkoly průzkumového charakteru
  • poskytuje komplexní informační a knihovnické služby v oboru knihovnictví a informačních věd v studijním a informačním oddělení
  • zabezpečuje mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven prostřednictvím oddělení vzdělávání

ADRESA

Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00 Praha
2.patro , č.dveří 232

TELEFON:

221 663 338

E-MAIL

Vit.Richter@nkp.cz

FAX

221 663 175

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK

ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR PhDr.Vít Richter

13.07.2012 - PhDr.Vít Richter
Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR