Knihovna knihovnické literatury

Provozní doba Knihovny knihovnické literatury

pondělí 9.00 - 19.00 hod.
úterý 9.00 - 19.00  hod.
středa 14.00 - 19.00 hod.
čtvrtek 9.00 - 19.00 hod.
pátek 9.00 - 19.00 hod.
sobota 9.00 - 14.00 hod.

Návštěvní řád Knihovny knihovnické literatury

Aktuální provozní doba Národní knihovny ČR

V souvislosti s revitalizací Klementina bude od 7. 6. 2012 prodloužena doba expedice u vázaných periodik, tj. signatura XII Č/., na 24 hodin. Za způsobené potíže se omlouváme.

Knihovna je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

Knihovní fond

Knihovna knihovnické literatury  je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Plní studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci v uvedených oborech.

Fond je dostupný uživatelům převážně prezenčně.

Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru. 

Hodnocení fondu v kategoriích Konspektu

Elektronický katalog  a nejdůležitější báze dat

KKL - Databáze knihovnické literatury je elektronickým katalogem Knihovny knihovnické literatury. Tato báze představuje v úplnosti českou a výběrově zahraniční knihovnickou literaturu.Obsahuje monografické, seriálové i analytické záznamy dokumentů od r. 1990. Starší záznamy  přírůstků KKL (do roku 1990) jsou průběžně zpětně doplňovány. V úplnosti jsou vyhledatelné v lístkových katalozích a kartotékách studovny KKL a v jejich elektronické neskenované verzi  Lístkový katalog KKL ve formátu .tiff . Od roku 2000 je báze obohacena též o záznamy českých i zahraničních internetových zdrojů oboru.

V KKL lze vyhledávat také prostřednictvím oborové brány: KIV -  Oborová brána Knihovnictví a informační věda. Výhodou je možnost vyhledávat v jednotlivých bázích nebo paralelně v nějaké kombinaci bází, a to včetně KKL a dalších zde dále uvedených. Další výhodou je nabídka přidaných služeb SFX. Např. k článku nalezenému v zahraniční databázi se dá snadno a rychle zjistit, zda si zdrojový časopis lze půjčit v Knihovně knihovnické literatury či v jiné dostupné knihovně.

KTD -  Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
ADR - Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
KZK - Databáze knihovnických zkratek

Zahraniční databáze oboru knihovnictví a informační věda (LISA, LISTA, LLIS, ...)

Služby

Knihovna poskytuje na základě svých bází dat, katalogů, dokumentačních kartoték  bibliograficko-informační služby, rešeršní služby, služby typu SDI  (adresné strojové rešerše podle uživateli zadaných tematických profilů) a služby výpůjční. Všechny své fondy zpřístupňuje prezenčně ve studovně knihovnické literatury, duplikáty i absenčně. Prostřednictvím Národní knihovny poskytuje i MVS. Kopírovací služba je dostupná v sousedící studovně periodik. Uživatelé mohou rovněž využívat báze dat Národní knihovny a spojení na JIB - Jednotná informační brána ČR a Internet.
Každé pondělí a pátek jsou ve studovně KKL  vystaveny novinky knihovního fondu.  

Přírůstky

Adresa:

Národní knihovna České republiky
Knihovnický institut
Knihovna knihovnické literatury
Klementinum 190
CZ-110 00 Praha 1
2. patro, č. dveří 239

Telefon:   

221 663 347                                               
221 663 348
221 663 342
221 663 343
221 663 341 (vedoucí)

Fax:

221 663 175

E-mail:  

kkl@nkp.cz

Spojení veřejnou dopravou :

  • Metro A, stanice "Staroměstská"
  • Tramvaj č. 17, 18, stanice "Staroměstská"
  • Autobus č. 207, stanice "Staroměstská"

08.01.2015 - Monika Hrušková

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR