Oddělení vzdělávání

ADRESA

Národní knihovna České republiky; Knihovnický institut - oddělení vzdělávání; Klementinum 190;
CZ-110 00 Praha 1

Vzdělávací centrum (učebny): 1. patro, č. 201 (počítačová) a 210 (přednášková)

pořádá kurzy, školení, semináře, přednášky a další odborné vzdělávací akce pro knihovny včetně rekvalifikačních kurzů; poskytuje informace a konzultace z oblasti vzdělávání v oboru knihovnictví; zpracovává posudky vzdělávacích programů, učebních osnov apod.; spolupracuje s domácími a zahraničními vzdělávacími institucemi oboru.

PhDr. Eva Dostálková

Tel.: 221663340
Fax: 221663175
eva.dostalkova@nkp.cz
1. patro, č. 207

 

 • Přehledy akcí OV
 • Kurzy základní počítačové gramotnosti
 • Konzultace a poradenství v podnikovém vzdělávání
 • Blokace učeben
Květa Hedvíková

Tel.:221663113
Fax:221663175
kveta.hedvikova@nkp.cz
1. patro, č. 207

 

Mgr. Zuzana Ježková

Tel.:221663339
Fax:221663175
zuzana.jezkova@nkp.cz
1. patro, č. 207

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
vedoucí oddělení


Tel.:221663333
Fax:221663175
Roman.Giebisch@nkp.cz
1. patro, č. 207

 

 • Přehledy akcí OV
 • Specializované vzdělávací akce pro odbornou veřejnost
 • Kurzy základní počítačové gramotnosti
 • Regionální vzdělávací centra
 • Zajištění exkurzí pro odbornou veřejnost a školy (osobní dohoda)
 • Granty: VISK 2
 • Konzultace k problematice oborového vzdělávání a knihovnické profese


13.02.2013 - Roman Giebisch

Národní knihovna ČR

Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR